RAZGIBAJMO TELO
SRČNI VZPODBUJEVALNIKI
TRIGLAVSKA ROŽA
UTRIPOVCI SMO PRIDNI KAKOR ČMRLJI
TUDI DEŽNE KAPLJE NISO OVIRA ZA NAŠO REKREACIJO
ČLANI IZVRŠILNEGA, NADZORNEGA IN STROKOVNEGA ODBORA DRUŠTVA UTRIP


Vabilo na redno letno skupščino društva Utrip - za leto 2022

Objavil: Urednik .

REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA – UTRIP

za leto 2022

Vabimo vas na skupščino društva, ki bo 22. marca 2023 ob 15. uri v predavalnici 1, v pritličju UKC , Zaloška cesta 7, Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in predlaganje dnevnega reda.
 2. Imenovanje organov skupščine in izvolitev:
  - predlog za izvolitev delovnega predsedstva
  - predlog za izvolitev verifikacijske komisije
  - predlog za izvolitev overiteljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije.
 4. Poročilo predsednice društva za leto 2022.
 5. Finančno poročilo za leto 2022
 6. Poročilo nadzornega odbora.
 7. Poročilo strokovnega odbora.
 8. Poročilo disciplinske komisije.
 9. Razprava o poročilih, predlogih in glasovanje.
 10. 1.3.2023 smo prevzeli ključe novih poslovnih prostorov na Proletarski cesti 1.
  - Predstavitev
  - Razprava
  - Potrditev novih poslovnih prostorov
 11. Rehabilitacija v Šmarjeških toplicah 24.9. – 1.10.2023
  - Znesek, ki ga bo društvo povrnilo članom za bivanje v toplicah
  - Potrditev predlaganega zneska
 12. Predlog finančno delovnega plana za leto 2023.
 13. Razprava o planu ter glasovanje o njem.
 14. Razno.

Vljudno vas vabimo, da izkažete svojo pripadnost društvu in se udeležite skupščine.

 

V Ljubljani, 10.03.2023

Predsednica društva Utrip
Vesna Pongrac l.r.