RAZGIBAJMO TELO
SRČNI VZPODBUJEVALNIKI
TRIGLAVSKA ROŽA
UTRIPOVCI SMO PRIDNI KAKOR ČMRLJI
TUDI DEŽNE KAPLJE NISO OVIRA ZA NAŠO REKREACIJO
ČLANI IZVRŠILNEGA, NADZORNEGA IN STROKOVNEGA ODBORA DRUŠTVA UTRIP


XXII. redna letna skupščina društva Utrip

Objavil: Urednik .

V soboto, 31. marca 2012, je potekala XXII. skupščina društva UTRIP, ki je bila tudi volilna.

Na začetku je predsednica Polona Leskovec pozdravila vse navzoče in predlagala dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. Nato je predlagala delovno predsedstvo v sestavi :
g . Boris Grozdanov - predsednik,
ga. Štefka Skvarča - zapisnikarka in
ga. Mika Nikčevič - član

Tudi predlog sestave delovnega predsedstva je bil soglasno sprejet. Po potrditvi verifikacijske komisije je predsednica predstavila delovanje izvršilnega odbora in finančno poročilo za leto 2011. Sledila so poročila nadzornega odbora, strokovnega odbora in disciplinske komisije. Nato je potekala razprava o vseh poročilih. Naslednja točka dnevnega reda je bila volitev novega predsednika, ker je mandat sedanji predsednici potekel. Predsednik delovnega predsedstva, g. Boris Grozdanov, je povabil zbrane k posredovanje predlogov za novega predsednika. Na osnovi predlogov članstva je bila za predsednico ponovno in soglasno izvoljena Polona Leskovec.

Ponovno izvoljena predsednica se je zahvalila za zaupnico in predstavila svojo vizijo delovanja društva v novem mandatu. Predlagala je člane organov:

IZVRŠILNI ODBOR
g. Jože Kraševec
g. Miklavž Žvokelj
g. Slobodan Kukič
g. Miha Leskovec
ga. Marija Kodele
ga. Miljana Nikčevič - tajnica

Za častnega člana IO je predlagala g. Bojana Lorgerja.

NADZORNI ODBOR
ga. Štefka Skvarča - predsednica
ga. Tanja Kukič
g. Boris Hribar

STROKOVNI ODBOR
prim. mag. Aleš Brecelj, dr. med.
doc. Tone Gabrijelčič, dr. med
ga. Miljana Nikčevič

DISCIPLINSKA KOMISIJA
g. Avgust Trplan - predsednik
ga. Albina Burnik
ga. Fani Kranjc

Vse komisije so bile soglasno sprejete. Po končani seji skupščine je bila skromna pogostitev.

Miha Leskovec