Redna letna skupščina društva Utrip

Objavil: Urednik .

Redna letna skupščina društva Utrip bo 16. aprila ob 11. uri

Vabimo Vas na redno letno skupščino
ki bo v soboto, 16. aprila 2011 ob 11. uri,
v predavalnici Univerzitetnega kliničnega centra  na Zaloški 7 v Ljubljani.

Predlagani dnevni red:
1.    Izvolitev delovnega predsedstva
2.    Poročilo predsednika o delu izvršnega odbora
3.    Poročilo strokovnega odbora
4.    Poročilo nadzornega odbora
5.    Poročilo disciplinske komisije
6.    Rrazprava o poročilih in predlogih ter glasovanju o njih
7.    Razno, obvestila
Po končani skupščini bo skromna pogostitev

Polona Leskovec, predsednica društva