XVI. redna letna skupščina društva UTRIP

Objavil: Urednik .

V soboto, 1. marca 2008, je zasedala XVI. redna letna skupščina društva UTRIP z dnevnim redom, kot je bil objavljen v vabilu na skupščino. Na skupščini smo pregledali delovanje društva v preteklem letu 2007, naredili plan dejavnosti za leto 2008 in razrešili dosedanje vodstvo društva. Sledile so volitve predsednika društva ter članov vseh organov društva. Podrobneje bomo o delu skupščine poročali v naslednjih dneh, potem ko bo končan in verificiran zapisnik skupščine.