RAZGIBAJMO TELO
SRČNI VZPODBUJEVALNIKI
TRIGLAVSKA ROŽA
UTRIPOVCI SMO PRIDNI KAKOR ČMRLJI
TUDI DEŽNE KAPLJE NISO OVIRA ZA NAŠO REKREACIJO
ČLANI IZVRŠILNEGA, NADZORNEGA IN STROKOVNEGA ODBORA DRUŠTVA UTRIP


Vabilo na skupščino društva Utrip

Objavil: Urednik .

VOLILNA IN REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA – UTRIP

za leto 2022

Vabimo vas na skupščino društva, ki bo 29. marca 2022 ob 15 uri v prostorih VIVO CATERING, na Dunajski cesti 125 v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in predlaganje dnevnega reda.
 2. Imenovanje organov skupščine in izvolitev:
  - predlog za izvolitev delovnega predsedstva
  - predlog za izvolitev verifikacijske komisije
  - predlog za izvolitev overiteljev zapisnika
 3. Poročilo verifikacijske komisije.
 4. Poročilo predsednice društva za leto 2021.
 5. Poročilo nadzornega odbora.
 6. Poročilo strokovnega odbora.
 7. Poročilo disciplinske komisije.
 8. Razprava o poročilih, predlogi in glasovanje.
 9. Sprejem razrešnice članov vseh organov društva.
 10. Volitve predsednika-ce in podpredsednika-ce društva za obdobje 2022 – 2026.
 11. Volitve članov za izvršilni odbor, strokovni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.
 12. Predlog finančno delovnega plana za leto 2022.
 13. Razprava o planu ter glasovanje o njem.
 14. Razno.

Za kulturni program bosta poskrbela: Ana Vipotnik - vokal in Igor Leonardi - kitara

Vljudno vas vabimo, da izkažete svojo pripadnost društvu in se udeležite skupščine.
Vašo udeležbo NUJNO potrdite po elektronski pošti ali na tel. društva 031 651 532 med 19. in 21. uro, najkasneje do 25.03.2022.

Po zaključku skupščine sledi pogostitev in druženje.

 

V Ljubljani, 12.03.2022

Predsednica društva Utrip
Vesna Pongrac l.r.